Czym jest budownictwo zrównoważone?

Architektura zrównoważona, podobnie jak budownictwo ekologiczne, ma na celu tworzenie budynków zrównoważonych, tzn. o niewielkim wpływie na środowisko, ale skupiających się na efektywności energetycznej oraz poprawie komfortu i zdrowia mieszkańców. Budowanie w sposób zrównoważony oznacza z jednej strony spełnienie wymagań i oczekiwań klientów, a z drugiej – poszanowanie środowiska, harmonijne wpasowanie budynku w jego kontekst oraz ponowne wykorzystanie materiałów i zasobów.

Czytaj więcej