organizacja transportu

Agencja celna – co warto wiedzieć o firmach tego typu?

W chwili obecnej handel międzynarodowy w coraz większym stopniu opiera się na swobodnej wymianie dóbr i usług. W wielu sytuacjach jednak w dalszym ciągu konieczne są kontakty przedsiębiorcy z organami celnymi – na przykład wtedy, gdy dochodzi do wymiany handlowej z krajami, które nie należą do Unii Europejskiej.

Agencja celna – jakie korzyści daje korzystanie z jej usług?

organizacja transportuAgencja celna jest wyspecjalizowaną firmą, której zadaniem jest reprezentowanie importera lub eksportera podczas kontaktów z urzędami celnymi. Jej usługi obejmują przykładowo:

  • przygotowanie i opracowanie dokumentów, niezbędnych do odprawy celnej towarów eksportowanych i importowanych,
  • obliczanie należności podatkowych i celnych,
  • działania, pozwalające na odroczenie momentu zapłaty podatków i ceł.

W wielu wypadkach usługi przy eksporcie i imporcie, świadczone przez agencje tego typu, pozwalają na uzyskanie znaczących oszczędności zarówno jeżeli idzie o czas, jak i pieniądze klienta. Obsługa celna w firmie Logit cieszy się uznaniem na rynku i jest chętnie polecana.

Obsługa celna – dlaczego warto z niej korzystać

Profesjonalna obsługa celna znacząco skraca czas, potrzebny na dokonanie czynności administracyjnych, związanych z odprawą celną. Specjaliści biorą również na siebie obowiązki, związane z wypełnianiem skomplikowanej nieraz dokumentacji. Agencja celna jest również podmiotem, który pomaga przy przeprowadzaniu kontroli celnych, dbając przy tym zarówno o interesy klienta, jak i o pełne przestrzeganie obowiązujących przepisów. W wielu wypadkach przekłada się to bezpośrednio na uzyskiwanie przez podmioty, korzystające z profesjonalnych usług przy eksporcie i imporcie, lepszych wyników finansowych.