Czego szukać w audycie spółki prosty przewodnik

Audyt firmy może być przerażającą perspektywą. Często jest to wydarzenie, które ma miejsce raz w roku i odkrywa wszystkie ukryte tajemnice firmy i potencjalne pułapki. Audyt firmy to niezależna ocena Twojej firmy. Jego głównym celem jest odkrycie ryzyka, czerwonych flag i wszystkiego, co może mieć wpływ na kondycję finansową firmy.

Pomoże to zidentyfikować wszelkie problemy, zanim przekształcą się one w coś znacznie bardziej szkodliwego. Audyt jest również skutecznym sposobem dla inwestorów – czy to aniołów, inwestorów venture capital czy firm private equity – aby zrozumieć mocne i słabe strony firmy przed podjęciem decyzji o jej finansowaniu. W tym artykule omówiono wszystko, co należy wiedzieć o audycie firmy, aby być przygotowanym, gdy nadejdzie czas.

Czym jest audyt firmy?

Audyt firmy czy przedsiębiorstwa to niezależna ocena kondycji finansowej i procesów wewnętrznych Twojej firmy. Odkryje on wszelkie problemy, ryzyka i kwestie i przekształci je w dane, które mogą być analizowane i wykorzystywane do tworzenia rozwiązań. Dobry audyt będzie dotyczył kluczowych obszarów ryzyka dla Twojej firmy, takich jak kondycja finansowa firmy, zespół zarządzający, kultura firmy, zgodność i kwestie regulacyjne, własność intelektualna i inne.

Dobry audyt przeprowadzi Cię przez listę priorytetowych kwestii, ryzyk i zaleceń. Dostarczy jasnego kontekstu i wskazówek na temat tego, co należy naprawić i dlaczego, jak również potencjalnych konsekwencji, jeśli rzeczy nie zostaną naprawione.

Audyt firmy może być rozległym procesem. Jego zaplanowanie i przeprowadzenie zajmuje zazwyczaj kilka miesięcy, obejmuje wiele etapów i może kosztować tysiące dolarów. I tak, audyt firmy to samo, co audyt finansowy, operacyjny i zgodności. Są to wszystkie różne rodzaje audytów, które mogą być przeprowadzone na firmie.

Kiedy przeprowadzać audyt

Audyt firmy to ogólnofirmowy przegląd działalności, finansów i operacji. Powinien być przeprowadzany raz w roku jako część procesu corocznego przeglądu firmy. To świetny czas na przeprowadzenie audytu, ponieważ masz cały rok danych do przeglądu i analizy. Audyt firmy może być również przeprowadzony, gdy nastąpiła zmiana w zarządzie lub wyższej kadrze kierowniczej, lub gdy nastąpił napływ zewnętrznego kapitału inwestycyjnego.

Główne powody przeprowadzania audytu to zrozumienie i poprawa kondycji finansowej firmy, ocena efektywności zespołu zarządzającego, identyfikacja wszelkich problemów związanych z przestrzeganiem przepisów oraz zapewnienie sprawiedliwego podziału kapitału. Audyt firmy może pomóc Ci uzyskać lepsze wyczucie kondycji finansowej Twojej firmy, zidentyfikować wszelkie ryzyka i problemy, zrozumieć jak Twoja firma wypada na tle standardów branżowych i zrozumieć, które obszary wymagają poprawy.