Dodatkowe punkty kryteriów przy certyfikacji LEED

W systemie certyfikacji LEED, budynek może zdobyć dodatkowe punkty za spełnienie różnych kryteriów, które obejmują szereg kwestii związanych z zrównoważonym projektowaniem i budowaniem.

Efektywność energetyczna potwierdzona certyfikatem LEED

Oprócz efektywności energetycznej, budynek może zdobyć punkty za:

 • jakość powietrza wewnętrznego: budynek może otrzymać punkty za zastosowanie systemów wentylacji, które zapewniają zdrowe powietrze dla użytkowników budynku;
 • zarządzanie wodą: budynek może otrzymać punkty za zastosowanie systemów, które minimalizują zużycie wody, takich jak systemy zbierania i wykorzystania deszczówki lub urządzenia oszczędzające wodę;
 • materiały i zasoby: budynek może otrzymać punkty za wykorzystanie materiałów o niskiej emisji związków organicznych (VOC), z materiałów pochodzących z recyklingu lub z odnawialnych źródeł;
 • projektowanie i planowanie: budynek może otrzymać punkty za zastosowanie strategii projektowania, które uwzględniają wpływ budynku na środowisko naturalne i są zgodne z lokalnymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Oprócz wymienionych kategorii, istnieją również inne kategorie, takie jak transport, innowacje i priorytety regionalne, w których budynek może zdobyć dodatkowe punkty.

Ogólna liczba punktów zdobytych przez budynek określa poziom certyfikacji, na przykład LEED Certified, Silver, Gold lub Platinum.

Pakiet Silver – trudny, ale możliwy do osiągnięcia przy certyfikacji LEED

Tak, aby uzyskać certyfikat LEED Certified, Silver, Gold lub Platinum, budynek musi spełnić określone wymagania w wielu różnych obszarach, które są oceniane za pomocą systemu punktacji.

W zależności od liczby punktów uzyskanych przez budynek, poziom certyfikacji zostanie ustalony.

Cechy certyfikacji

Każdy poziom certyfikacji wymaga uzyskania określonej liczby punktów w ramach ośmiu kategorii oceny:

 1. Kwalitet środowiska wewnętrznego
 2. Efektywność wodna
 3. Efektywność energetyczna
 4. Materiały i zasoby
 5. Projektowanie procesu
 6. Innowacje
 7. Priorytety regionalne
 8. Świadomość i edukacja

Aby uzyskać certyfikat LEED https://jw-a.pl/certyfikat-leed/ Certified, budynek musi uzyskać od 40 do 49 punktów, aby uzyskać certyfikat Silver – od 50 do 59 punktów, Gold – od 60 do 79 punktów, a Platinum – 80 lub więcej punktów.

Spełniaj wymagania – zdobywaj certyfikaty

Spełnienie wymagań w tych kategoriach może wymagać zastosowania specjalnych materiałów budowlanych, technologii ograniczających zużycie energii i wody, zaawansowanych systemów wentylacyjnych, systemów zarządzania odpadami, a także zmiany procesów projektowania i planowania.

Jednak inwestycje w te rozwiązania i technologie mogą zapewnić korzyści ekonomiczne w dłuższej perspektywie, takie jak zmniejszenie kosztów energii i utrzymania budynku, a także poprawę zdrowia i komfortu użytkowników budynku oraz korzyści dla środowiska.