Kiedy należy przeprowadzić analizę LCA?

Analiza LCA jest najbardziej przydatna, gdy patrzy się na wpływ produktu na środowisko od kołyski do grobu. Ważne jest, aby wiedzieć, jak dany produkt jest wykorzystywany do tworzenia innych produktów i jaka będzie jego ostateczna utylizacja. Istnieją cztery główne sytuacje, w których analiza LCA jest najbardziej potrzebna.

Czym jest i czemu służy analiza LCA

W momencie wprowadzenia produktu na rynek: Analizę LCA można przeprowadzić w momencie wprowadzenia nowego produktu na rynek. Pomoże to zrozumieć wpływ nowego produktu na środowisko, a także pomoże zrozumieć, jaki wpływ mają metody produkcji. Pomoże również zrozumieć, czy produkt jest zgodny z aktualnymi normami środowiskowymi.

W czasie rozwoju produktu: Jeśli Twój produkt ma długi cykl życia lub musi być modyfikowany lub aktualizowany w trakcie jego cyklu życia, analiza LCA pomoże Ci zrozumieć wpływ na środowisko na każdym etapie. Pomoże również znaleźć sposoby na zmniejszenie wpływu na każdym etapie.

W momencie modyfikacji wyrobu: Istnieją sytuacje, w których produkt jest modyfikowany w przeciwieństwie do przeprojektowywania. Dotyczy to sytuacji, w których maszyny są modernizowane lub budynek jest przebudowywany.

Analiza LCA https://jw-a.pl/lca/ jest potrzebna, aby zrozumieć wpływ każdej modyfikacji. – W momencie zaprzestania produkcji: Dotyczyłoby to sytuacji, gdy produkt zostaje wycofany z produkcji. Analiza LCA pomoże dowiedzieć się, jaki wpływ ma to na środowisko i jak można ulepszyć proces.

Dlaczego ocena cyklu życia jest potrzebna?

Ocena cyklu życia (LCA) jest krytycznym narzędziem dla menadżerów produktu, inżynierów i zespołów projektowych w celu zmniejszenia wpływu ich produktów na środowisko. Może być również pomocna dla organizacji ekologicznych, konsumentów i agencji regulacyjnych.

Może to pomóc osobom, organizacjom i rządom w podejmowaniu świadomych decyzji, które pozwolą im stać się liderami zrównoważonego rozwoju. Analiza LCA jest przeprowadzana w celu sprawdzenia, ile energii, wody, dwutlenku węgla i innych zasobów jest zużywanych podczas produkcji, wykorzystania w produkcji lub usługach, usuwania lub recyklingu oraz ponownego wykorzystania w innej części tego samego procesu.

Na przykład, analiza LCA może sprawdzić, czy meble skórzane mają mniejszy wpływ na środowisko niż meble z tkaniny, ponieważ wykorzystują inne surowce i mają inne cykle życia. Analizuje się również ilość energii, wody, dwutlenku węgla i innych zasobów zużywanych podczas produkcji, wykorzystania w produkcji lub usługach, utylizacji lub recyklingu oraz ponownego wykorzystania w innej części tego samego procesu. Jeśli jesteś nowy w LCA, jak również, jeśli pracujesz z LCA jako część swojej codziennej pracy, to czytaj dalej, aby uzyskać więcej informacji!