Powody, dla których należy przeprowadzić audyt energetyczny

Czy uważasz, że Twoja organizacja jest świadoma energetycznie? Czy uważasz, że zużycie energii w Twojej firmie jest rozsądne? Czy uważasz, że Twoja firma może zmniejszyć zużycie energii bez negatywnego wpływu na jej wydajność? Jeśli tak, to prawdopodobnie jesteś w błędzie. Niefortunna prawda jest taka, że wiele organizacji odpowiada przecząco na wszystkie te pytania.

Brak świadomości i wiedzy na temat energii może prowadzić do rosnących rachunków za media, nieefektywności, a nawet grzywien lub kar, jeśli nie jest dobrze zarządzany. Aby przeprowadzić audyt i upewnić się, że Twoja organizacja działa efektywnie w tym obszarze, warto przyjrzeć się bliżej zużyciu energii w Twoim obiekcie. Audyt energetyczny ujawni, ile energii zużywa Twój obiekt, jaka jest wydajność systemów, które ją wykorzystują i gdzie leżą największe możliwości oszczędności.

Co to jest audyt energetyczny?

Audyt energetyczny to kompleksowy przegląd zużycia energii w Twoim obiekcie, w tym przegląd rachunków wychodzących, działania i utrzymania sprzętu, zarządzania energią oraz dostępności energii. W procesie tym zespół ekspertów dokona inspekcji obiektu i zidentyfikuje obszary, w których można dokonać ulepszeń.

Audyt energetyczny https://jw-a.pl/2019/06/kto-moze-sporzadzac-audyty-energetyczne/ powinien być podstawową częścią strategii zarządzania energią w Twojej organizacji i może być przeprowadzony w dowolnym momencie, niezależnie od tego, czy dopiero co wybudowałeś nowy obiekt, czy działasz od lat. Dużą część audytu energetycznego stanowi obserwacja tego, jak Twoja organizacja obecnie wykorzystuje energię.

Proces audytu obejmuje identyfikację obszarów potencjalnej poprawy i stworzenie planu ich rozwiązania. Może to obejmować bardziej szczegółową analizę wykorzystania energii przez Twoją organizację i zestaw zaleceń dotyczących redukcji kosztów i zwiększenia wydajności.

Co powinieneś skontrolować podczas audytu energetycznego?

Pierwszym i najbardziej oczywistym krokiem procesu jest określenie, ile energii Twoja organizacja obecnie używa. To da Ci bazę, z której będziesz mógł mierzyć wszelkie sukcesy i jest pierwszym krokiem w kierunku zarządzania i redukcji całkowitego zużycia energii. Będziesz również chciał przeprowadzić audyt struktury, w której pracujesz i zidentyfikować wszelkie potencjalne problemy, które mogą mieć wpływ na wydajność energetyczną, takie jak przecieki powietrza lub brak izolacji, co może przyczynić się do niepotrzebnych kosztów. Należy również przeprowadzić audyt systemu zarządzania energią w organizacji, w tym sposobu monitorowania i zarządzania energią, sposobu rozliczania energii oraz personelu odpowiedzialnego za zarządzanie tymi obszarami. Pomoże to zidentyfikować wszelkie problemy i stworzyć plan poprawy efektywności w przyszłości.