logistyka magazynowa

Znaczenie logistyki magazynowej

Logistyka to nie tylko transport. To pojęcie obejmuje o wiele więcej terminów. Mamy tutaj do czynienia między innymi z magazynowaniem materiałów, półproduktów i wyrobów gotowych.

Jakie znaczenie ma zorganizowana logistyka magazynowa i na co wpływa?

Muszą być one składowane w odpowiednich warunkach, w odpowiednich ilościach, w odpowiednim miejscu. Podstawą do tego, jest przepływ odpowiednich informacji na temat niezbędnych parametrów przechowywania oraz o samym produkcie. Bez tego, nie ma szans na dobre i zorganizowane magazynowanie.

firma logistycznaWłaściwa obsługa magazynu to klucz do sprawnej obsługi procesów kompletacji oraz wydań składowanych pozycji asortymentu. Pracownicy magazynu – zarówno magazynierzy, jak i pracownicy biurowi, powinni być w posiadaniu wszelkich potrzebnych informacji. Brak organizacji w logistyce na magazynie może doprowadzić do bardzo problematycznych rozbieżności i bałaganu. Składowanie produktów wymagających głębokiego mrożenia, nie może odbywać się w warunkach identycznych, jak dla produktów lekko schłodzonych. Produkty mrożone nie mogą przebywać w wyższej temperaturze powyżej określonego czasu – inaczej utracą swoje pożądane cechy. Podobnie, nie można piętrzyć ciężkich palet na delikatnym towarze. Niektórych produktów nie można w ogóle piętrzyć z uwagi na ich delikatność. Pewne rodzaje produktów mogą być ułożone jeden na drugim, ale tylko do określonej wagi. A niektóre grupy produktów są zdatne do warstwowego układania, jednak ograniczeniem jest ustalona wysokość palety, która zależna jest od wysokości miejsca w regałach.

Problem z ustaleniem właściwych parametrów składowania prowadzi do kolejnego problemu – kłopotliwej kompletacji. Bałagan na magazynie, pomieszane miejsca składowania, brak właściwego oznaczenia jednostek transportowych – to prosty przepis na znaczne spowolnienie lub – w bardzo trudnych przypadkach – całkowite wstrzymanie kompletacji i wydań z magazynu.

W logistyce magazynowania jest bardzo wiele zmiennych i danych, które często indywidualnie określają unikalne cechy poszczególnych produktów. W oparciu o te informacje, cały personel magazynowy wie jak ma pracować. Brak zorganizowanej obsługi magazynu wpływa na wydajność oraz płynność wykonywanych procedur nie tylko ma magazynie. Ma to także wpływ na pozostałe ogniwa łańcucha dostaw.

Istnieje możliwość zrzucenia tego ciężkiego zadania na firmę jak LOGIT, ich profesjonalna logistyka magazynowa spowoduje, że nie musimy martwić się o najcięższe zadania z jakimi wiąże się prowadzenie magazynu.