team building

Jak zorganizować team building?

Proces team building ma jasno określony cel i przeznaczenie i zwykle odnosi się do określonego aspektu funkcjonowania zespołu. Nie może być zatem oderwany od problemu, celu czy funkcji, jaką ma realizować. To zatem proces budowania zespołu, który obejmuje świadome elementy, a celem ich wykonywania jest poprawa funkcjonowania istniejącego zespołu lub zbudowanie relacji i lepsze poznanie nowych członków grupy. W związku z tym może być wykorzystywany w wielu przypadkach.

Team building jako proces służący rozwiązywaniu problemów

Każda grup to zbiór osób, które wzajemnie ze sobą współpracują w określonym celu, ale mogą się od siebie bardzo różnić. W związku z tym mogą między nimi występować pokreślone problemy i konflikty. Wśród najczęstszych problemów, które zgłaszane są do organizatorów team building należą takie jak:

  • Młody wiek zespołu,
  • Nieodpowiednie zarządzanie,
  • Wypalenie się zespołu,
  • Słaba integracja członków zespołów, .
  • Niski poziom motywacji, 
  • Konflikty w zespole,
  • Brak wyznaczonych celów,
  • Pojawienie się nowych osób w zespole,
  • Nieodpowiedni podział ról, 
  • Awans członka zespołu.
Team building

Team building- rodzaje ćwiczeń

W ramach team buildingu mogą być realizowane różne ćwiczenia i zadania, które powinny być dopasowane do potrzeb konkretnego zespołu, a także jego ewentualnych problemów. Najczęściej wybierane są różnego rodzaju gry miejskie, które pozwalają zwiedzać miasto, a jednocześnie realizować zadania zespołowe. Świetnie w tym procesie sprawdzają si różnego rodzaju warsztaty: kulinarne, ekologiczne, aktorskie, a także różnego typu wyzwania sportowe (np. wyścigi rajdowe, strzelanie).